UPDATED: JANUARY 2013

Installatie van het FINAL TZ-CLOCK BOARD

1.0 Lijst met benodigdheden

 • Clock Board printplaat met LEDs

 • Apart verpakte minuut-opto’s (los verstuurd om schade tijdens transport te voorkomen)

 • Vervangende LEDs*

 • Instructies

*LED kleuren afhankelijk van de specifieke bestelling

Afbeelding 1: Ingo Clock Board en opto’s

 

2.0 Benodigde gereedschappen

 • #2 kruiskop schroevendraaier

 • Kleine punttang

 • Kleine container om onderdelen te bewaren (klein Tupperware bakje of ziplock zakje werkt goed)

3.0 Voor u begint

Deze instructies gaan ervan uit dat de elektrische motor en motor control board in werkende staat zijn. Het Ingo clock board zal problemen met deze twee componenten niet kunnen oplossen en het is aan te raden om iedere problemen met deze componenten op te lossen alvorens door te gaan met deze installatie. Daarnaast wordt ervan uit gegaan dat de installateur een basis begrip heeft van het menu en diagnostisch systeem binnen het WPC operating system. De toegang en bediening van het WPC systeem geschied door middel van de vier knoppen aan de binnenzijde van de muntdeur.

4.0 Klok demontage

Het is noodzakelijk om de klok gedeeltelijk te demonteren om de oorspronkelijke printplaten te kunnen verwijderen. Het is mogelijk om dit te doen door de klok te verwijderen van de bevestigingsbracket zonder de bedrading van de motor los te koppelen, hetgeen betekent dat het speelveld niet noodzakelijkerwijs opgetild dient te worden bij deze vervanging. De vervanging zal vergemakkelijkt worden indien de klok zich in de 12:00 stand bevindt voorafgaand aan demontage.

Stap 1: Start in het test menu in de WPC diagnostische software. Selecteer het clock test menu. In dit menu is het mogelijk om de klok voor- en achteruit te laten lopen door middel van de enter toets. Maak van dit menu gebruik om de klok op middernacht te zetten. Er is een kleine hoeveelheid speling in de minutenwijzer en wanneer de klok middernacht aanwijst bestaat de mogelijkheid dat de minutenwijzer een fractie over het uur staat. *Probeer niet de beide wijzers met kracht op exact 12:00 te forceren* Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw flipperkast voor meer informatie over het menu.

 Afbeelding 2: De klok op 12:00 zetten

Stap 2: Verwijder en bewaar de kruiskopschroef die de clock bracket op de piano scoop bevestigt. Wees erop attent niet de sluitring te verliezen die bij deze schroef hoort. Deze sluitring zorgt ervoor dat de klok niet los komt bij trillingen. Schuif de klok en bracket achterwaarts om deze los te maken van de piano scoop.

Stap 3: Nadat de klok en bracket los zijn van het speelveld is er slechts beperkte bewegingsruimte omdat de bedrading nog steeds verbonden is met het speelveld. Deze stap betreft het verwijderen van de klokwijzers. Bij deze stap bestaat het risico om eenvoudig onderdelen te laten vallen en kwijt te raken. Door een handdoek neer te leggen bovenop het werkgebied worden niet alleen alle overige onderdelen beschermd, maar worden tevens kleine onderdelen opgevangen die per ongeluk ten val komen, zodat deze niet in de kieren van het speelveld terecht komen. Verwijder en bewaar de voorkant van de klokbehuizing. Hiervoor is het nodig de vier kruiskopschroeven in iedere hoek te verwijderen. Verwijder, nu de wijzers toegankelijk zijn, voorzichtig de E clip die voorkomt dat de minutenwijzer van de spil afvalt. Hier kan de kleine punttang van pas komen. Gebruik hierbij geen overmatige hoeveelheid kracht. Indien u behendig genoeg bent is het ook mogelijk om met de toppen van uw duimen voorzichtig de clip van de spil af te duwen. Bewaar de E-clip voor de uiteindelijke montage.

Afbeelding 3: Het verwijderen van de E-clip; zet niet buitensporig veel zijdelingse kracht

Stap 3 (vervolg): Vervolgens dient de minutenwijzer verwijderd te worden. Wees erop bedacht dat er een kleine metalen pen achter de minutenwijzer zit die ervoor dient om de minutenwijzer op zijn plaats te houden. Deze pen heeft de neiging om uit de spil te vallen zodra de minutenwijzer verwijderd wordt. Houd daarom een hand onder de spil om de pen op te vangen zodra deze uit de spil valt. Zodra de minutenwijzer verwijderd is, kan de uurwijzer verwijderd worden. De uurwijzer bevat geen pen om rekening mee te houden.

Stap 4: Plaats de klok zodanig zodat u toegang heeft tot de achterkant. Verwijder en bewaar de vier schroeven die nu toegankelijk zijn. Hierdoor zullen tevens de metalen bracket en de airball preventer loskomen. Drie van de vier schroeven zijn zichtbaar in de onderstaande figuur:

Afbeelding 4: 3 van de 4 schroeven aan de achterzijde (de vierde bevind zich achter de bracket in deze foto)

Stap 5: Wees extra zorgzaam om de tandwielen in de klokbehuizing op hun exacte plaats te houden. Alles dient nog steeds in de 12:00 positie behouden te blijven. Draai de klok weer om, zodat deze met de wijzerplaat naar voren wijst, en verwijder de wijzerplaat.

Afbeelding 5: Het verwijderen van de wijzerplaat

Stap 6: Ontkoppel de twee molex-connectoren aan de onderzijde van de klokbehuizing. Trek hierbij niet aan de draden, aangezien het eenvoudig is om per ongeluk een draad uit de molex-connector te trekken. Door de witte plastic (male) fitting voorzichtig heen en weer te wiebelen, is het mogelijk om de connectoren veilig te verwijderen.

Afbeelding 6: Een horizontaal geplaatste klok maakt het eenvoudiger om aan de klok te werken zonder risico op het verplaatsen van de tandwielen.

Stap 7: Plaats de klok horizontaal, zoals in de afbeelding hierboven. Til de plastic behuizing van de klok printplaten. Verwijder vervolgens de printplaten. Let hierbij op de tandwielen niet van positie te veranderen, aangezien deze altijd in dezelfde positie dienen te blijven.


 

5.0 FINAL TZ CLOCK-BOARD Installatie

Stap 8: Pak het nieuwe Ingo Clock Board en installeer de minuten-opto’s die ongeïnstalleerd vervoerd zijn. Bekijk de opto’s en identificeer de afgekante hoek. Steek voorzichtig de pootjes van iedere minuut-opto in de sockets op het board; de afgekante hoek dient hierbij naar de buitenkant van het board te wijzen, zoals te zien is in afbeelding 8 en 9. Het board is dusdanig ontworpen dat de opto’s op de correcte hoogte staan indien de pootjes compleet in de sockets steken.

Afbeelding 7: Let op de afgekante hoek in de geleverde opto’s

Afbeelding 8: De 4 opto’s dienen zoals hierboven afgebeeld geïnstalleerd te worden, met de afgekante hoek naar buiten gericht

Afbeelding 9: De 4 opto’s dienen zoals hierboven afgebeeld geïnstalleerd te worden, met de afgekante hoek naar buiten gericht (OPMERKING: dit board is een prototype, terwijl in de definitieve versie de ICs en de LEDs van sockets voorzien zijn)

Stap 9: Plaats het nieuwe board over het grote zwarte tandwiel met de tekst “TOP EDGE FRONT SIDE” naar de voorzijde, zodat U het rechtop kunt lezen. De elektromotor zit aan de onderzijde dus de tekst dient tegenover de elektromotor te zitten. Zorg ervoor dat de richels op het zwarte tandwiel zich tussen de poten van de uuropto’s zitten, aan de achterzijde van het board. Dit kan wat passen en meten zijn.

Stap 10: Montage van alle onderdelen is het tegenovergestelde van de hierboven beschreven demontage. *OPMERKING* Bij het opnieuw monteren van de minutenwijzer dient de kleine metalen pen weer in het gat in de spil geschoven te worden. De pen dient zodanig ver door het gat in de spil te steken dat de pen netjes in de groeve op de achterzijde van de minutenwijzer past wanneer de minutenwijzer op de spil wordt geplaatst.

 

6.0 Diagnostic LEDs

Het Ingo Board bevat diagnostische LEDs om problemen op te sporen en correct functioneren van het board te verifiëren.

PWR LED: Deze LED licht op indien het board stroom ontvangt. Deze LED kan uitgezet worden door middel van jumper W2.

Afbeelding 10: De twee mogelijke posities van Jumper W2: jumper aan de linkerkant zorgt dat de LED aan staat; Jumper aan de rechterkant zorgt dat de LED uit staat.

OPTO STATUS LEDs: Deze LEDs zijn verlicht indien de opto OPEN is. Wanneer een opto onderbroken wordt zal de LED uit gaan. Dit helpt te bepalen of een switch probleem veroorzaakt wordt door de opto zelf of door de bedrading van het expansion board in de back box van de flipperkast. Om deze LEDs uit te zetten kan weerstand RA7 (afbeelding 11, diagnostic LED resistors) verwijderd en in de “PARKPOSITION” slot (afb. 11, Resistor storage) geplaatst worden voor opslag.

Afbeelding 11: Diagnostische LEDs

Indien u de diagnostische LED opnieuw wilt aanzetten, dient weerstand RA7 opnieuw in de weerstandssocket onder de 8 opto status LEDs geplaatst te worden.

WAARSCHUWING: Wees zeer voorzichtig bij het terugplaatsen van weerstand RA7. Deze dient in de correcte oriëntatie teruggeplaatst te worden.

 • Op de weerstand bevindt zich een witten stip die pin 1 van weerstand RA7 markeert

 • Op de printplaat is PIN 1 duidelijk gemarkeerd met “1”

Weerstand RA7 dient teruggeplaatst te worden in de oriëntatie waarin de witte stip (die pin1 markeert) van de weerstand overeenkomt met de geprinte “1” op de printplaat. Zie afbeeldingen 12 en 13:

Afbeelding 12: CORRECTE installatie van RA7 (Witte stip en geprinte "1" komen overeen)

Afbeelding 13: NIET OP DEZE WIJZE - FOUTIEVE installatie van RA7 (Witte stip en geprinte "1" komen NIET overeen)

 

7.0 Het vervangen van de General Illumination LEDs

De LEDs op het board zijn 1-chip SUPERFLUXX-LEDs.

Om de LEDs te vervangen dienen de “oude” LEDs eerst voorzichtig uit de sockets verwijderd te worden. De beste methode hiervoor is een chip tang, maar een smalle platte schroevendraaier werkt ook indien u langs alle randen van de LED gaat en deze in kleine stapjes omhoog duwt. Het idee hierbij is om geen enkele rand dusdanig ver omhoog te duwen waardoor de pootjes van de LED verbuigen. Zorg ervoor dat de inkeping van de nieuwe LED overeenkomt met de inkeping die geprint staat op de printplaat, zoals te zien in afbeelding 14.

Afbeelding 14: Zorg dat de inkepingen overeenkomen zoals in de afbeelding

Zorg er bij het plaatsen van de nieuwe LED ook voor dat de afgekante hoek van de LEDs (de afgekante hoek is de kathode-zijde van de LEDs) overeenkomt met de geprinte afgekante hoek op de printplaat (tevens gemarkeerd met “C” op het board). Zie afbeelding 15:

Afbeelding 15: Afgekante hoek van de LED en de geprinte “C” dienen overeen te komen

Afhankelijk van uw bestelling is uw board geleverd met LEDs in verschillende kleuren. De volgende kleuren zijn beschikbaar:

 • warm-wit (standaard)

 • koud-wit

 • geel

 • rood

 • groen

 • blauw

 • regenboog (kleur-veranderend)

Gebruik het bijgevoegde antistatische schuimrubber om uw LED op te slaan en te beschermen wanneer u ze niet gebruikt.

Afbeelding 16: Extra LEDs dienen opgeslagen te worden in het antistatische schuimrubber

Sinds oktober 2010 zijn regenboog LEDs beschikbaar. Deze beschikken over een geïntegreerde microchip voor kleurveranderende effecten, waarbij zeven verschillende kleuren met elkaar afgewisseld worden. Iedere regenboog LED is samengevoegd met een condensator op een extra printplaatje.

Afbeelding 17: Voor- en achterzijde van de regenboog LEDs

Indien u een set regenboog LEDs besteld heeft, dient u op het volgende te letten bij installatie.

De regenboog LEDs hebben geen afgekante hoek. Echter, op de printplaat van de regenboog LED is een afgekante hoek geprint. Zorg er bij installatie van de regenboog LEDs voor dat de afgekante hoek die geprint staat op de printplaat van de regenboog LED overeenkomt met de afgekante hoek die geprint staat op de printplaat van het clock board (tevens gemarkeerd met “C”). Zie afbeelding 18 voor een voorbeeld van correcte installatie van alle 4 regenboog LEDs:

Afbeelding 18: CORRECTE installatie van alle 3 regenboog LEDs

 

COPYRIGHT JAN 2013 door Ingo Kramer

 

De oorspronkelijke versie van deze installatiegids is geschreven door Garrett Word uit de VS, de eerste gebruiker ooit in de VS. Hartelijk bedankt, Garrett, voor je uitstekende werk.

Garretts site is hier te bezoeken:

http://www.garrett-jess.com/tz/ikclockinstall/Clock_Installation

De Nederlandse vertaling is geschreven door Nico Romeijn uit Nederland. Hartelijk dank aan Nico hiervoor.

 

To the top